TOÀ NHÀ BIG ANGEL TOWER SÀI GÒN

 • Tổng vốn đầu tư

  150000 big share
 • Thời gian gọi vốn

  3 tháng
 • Suất lớn: 50

  1000 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 400

  250 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  0 BigShare
 • Đã đầu tư:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  50000 BigShare
 • Còn lại:

  100000 BigShare
Tổng quan