TOÀ NHÀ BIG ANGEL TOWER SÀI GÒN
Đã đầu tư : 72706/150000

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

1 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

86 người đã đầu tư
Đầu tư vào dự án
Số dư Bigshare trong tài khoản :
Số Bigshare muốn đầu tư :
1 Bigshare
Bonus :
Tỉ lệ CP (%) :
Top