TOÀ NHÀ BIG ANGEL TOWER SÀI GÒN
Đã đầu tư : 98750/100000

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

50 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

83 người đã đầu tư
Đầu tư vào dự án
Số dư Bigshare trong tài khoản :
Số Bigshare muốn đầu tư :
50 Bigshare
Bonus :
Tỉ lệ CP (%) :
Top