CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG GROUP
Đã đầu tư : 300530/300000

Dòng tiền / lãi vốn:

0%

Mức đầu tư tối thiểu:

100 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đã thực hiện

Số người đã đầu tư:

431 người đã đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG GROUP 
TRỤ SỞ CHÍNH: 152 NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỚC KIỂN, NHÀ BÈ
MỤC TIÊU: 200 TỶ USD TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN NASDAQ
Đầu tư vào dự án
Số dư Bigshare trong tài khoản :
Số Bigshare muốn đầu tư :
100 Bigshare
Bonus :
Tỉ lệ CP (%) :
Top