CÔNG TY CỔ PHẦN BIG LÀO CAI
Đã đầu tư : 70436/90000

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

50 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

132 người đã đầu tư
Dự án khu phức hợp Toà Nhà Văn Phòng và Khách Sạn trên diện tích đất 750 m2 
Đầu tư vào dự án
Số dư Bigshare trong tài khoản :
Số Bigshare muốn đầu tư :
50 Bigshare
Bonus :
Tỉ lệ CP (%) :
Top