BIG INVEST LAND BẮC GIANG

 • Tổng vốn đầu tư

  0.1 big share
 • Thời gian gọi vốn

  12 tháng
 • Suất lớn: 200

  500 BigShare/ suất
 • Suất nhỏ: 200

  250 BigShare/ suất
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Số nhà đầu tư:

  0
 • Đã đầu tư:

  0 BigShare
 • Đã đầu tư:

  0 BigShare
 • Còn lại:

  100000 BigShare
 • Còn lại:

  50000 BigShare
Tổng quan
- ĐỊA CHỈ: Trị Trấn Kép Bắc Giang
- CHỦ ĐẦU TƯ: Công Ty Cổ Phần Big Invest Land 
- CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP: Võ Phi Nhật Huy: 40% ; Kiều Văn Khoa: 40%; Võ Phi Nhật Quang: 20%
- ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT: Võ Phi Nhật Quang