BIG INVEST LAND BẮC GIANG
Đã đầu tư : 53318/200000

Dòng tiền / lãi vốn:

30%

Mức đầu tư tối thiểu:

1 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

119 người đã đầu tư
 Khu dân cư Đồi Con Hổ, Lạng Giang, Bắc Giang
Quy mô dự án : 63.000 m2
Mật Độ : 65%
Đất thổ cư : 40.950 m2
Số lô dự kiến : 400 lô
Mỗi lô dự kiến : 100m2 thổ cư 
Đầu tư vào dự án
Số dư Bigshare trong tài khoản :
Số Bigshare muốn đầu tư :
1 Bigshare
Bonus :
Tỉ lệ CP (%) :
Top