BIG INVEST LAND
Đã đầu tư : 10150/100000

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

250 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

36 người đã đầu tư
 Khu dân cư Đồi Con Hổ, Lạng Giang, Bắc Giang
Quy mô dự án : 63.000 m2
Mật Độ : 65%
Đất thổ cư : 40.950 m2
Số lô dự kiến : 400 lô
Mỗi lô dự kiến : 100m2 thổ cư 
Đầu tư vào dự án
Số dư Bigshare trong tài khoản :
Số Bigshare muốn đầu tư :
250 Bigshare
Bonus :
Tỉ lệ CP (%) :
Top