Dự án nổi bật

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG LÀO CAI

Đã đầu tư : 70436/90000
78%

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

50 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

132 người đã đầu tư

Các dự án khác

TOÀ NHÀ BIG ANGEL TOWER SÀI GÒN

Đã đầu tư : 98750/100000
99%

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

50 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

83 người đã đầu tư

TÒA NHÀ CĂN HỘ CHO THUÊ HUỲNH TẤN PHÁT - QUẬN 7 - TP.HCM

Đã đầu tư : 14000/14000
100%

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

50 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đã thực hiện

Số người đã đầu tư:

27 người đã đầu tư

TOÀ NHÀ CHO THUÊ PHAN HUY THỰC - ĐÀ NẴNG

Đã đầu tư : 0/10000
0%

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

1 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đã thực hiện

Số người đã đầu tư:

0 người đã đầu tư

TOÀ NHÀ CĂN HỘ NGUYỄN HỮU THỌ - TP.HCM

Đã đầu tư : 23800/24000
99%

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

50 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đã thực hiện

Số người đã đầu tư:

41 người đã đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Đã đầu tư : 49900/50000
100%

Dòng tiền / lãi vốn:

0%

Mức đầu tư tối thiểu:

50 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

128 người đã đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG GROUP

Đã đầu tư : 300530/300000
100%

Dòng tiền / lãi vốn:

0%

Mức đầu tư tối thiểu:

100 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đã thực hiện

Số người đã đầu tư:

431 người đã đầu tư

BIG INVEST LAND

Đã đầu tư : 10150/100000
10%

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

250 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

36 người đã đầu tư

KHÓA HỌC K89

Địa chỉ:

94 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Point:

12
Top