Dự án nổi bật

BIG INVEST LAND BẮC GIANG

Đã đầu tư : 53300/200000
27%

Dòng tiền / lãi vốn:

30%

Mức đầu tư tối thiểu:

1 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

115 người đã đầu tư

Các dự án khác

TOÀ NHÀ BIG ANGEL TOWER SÀI GÒN

Đã đầu tư : 73950/150000
49%

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

1 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đang thực hiện

Số người đã đầu tư:

87 người đã đầu tư

TÒA NHÀ CĂN HỘ CHO THUÊ HUỲNH TẤN PHÁT - QUẬN 7 - TP.HCM

Đã đầu tư : 14000/14000
100%

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

1 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đã thực hiện

Số người đã đầu tư:

28 người đã đầu tư

TOÀ NHÀ CHO THUÊ PHAN HUY THỰC - ĐÀ NẴNG

Đã đầu tư : 10000/10000
100%

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

1 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đã thực hiện

Số người đã đầu tư:

22 người đã đầu tư

TOÀ NHÀ CĂN HỘ NGUYỄN HỮU THỌ - TP.HCM

Đã đầu tư : 24000/24000
100%

Dòng tiền / lãi vốn:

10%

Mức đầu tư tối thiểu:

1 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đã thực hiện

Số người đã đầu tư:

44 người đã đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIG GROUP

Đã đầu tư : 0/200000
0%

Dòng tiền / lãi vốn:

0%

Mức đầu tư tối thiểu:

100 Bigshare

Tình trạng đầu tư:

Đã thực hiện

Số người đã đầu tư:

0 người đã đầu tư
Top